Mittauspalvelut

Tarjoamme monipuoliset mittauspalvelut erilaisille tuotteille. Käytössämme on nykyaikaiset kosketukselliset ja optiset mittavälineet monimutkaisimpienkin kappaleiden mittaamiseen ja mallintamiseen.

Faro Arm Platinum P08 -mittakäsivarsi

Tarkkaan kolmiulotteiseen mittaukseen käytämme Faro Arm Platinum P08 -mittakäsivartta. Laitteen kuusiakselinen mittakäsivarsi ulottuu 2,4m halkaisijaisen pallon alueelle. Laitteen teoreettinen pisteen toistotarkkuus on ±0,025mm ja volumetrinen tarkkuus ±0,036mm.

Kolmiuloitteinen mittaus tarkoittaa käytännössä sitä, että samalla mittausasetuksella voidaan mitata monipuolisesti ja erittäin tarkasti kappaleita monilta eri puolilta. Esimerkiksi auton sylinterikannesta saadaan mitattua imusarjan laipan, pakosarjan laipan ja palotilan sijainnit toisiinsa nähden sen lisäksi, että mittauksessa saadaan määritettyä myös niiden sisällä olevia geometrioita, kuten pulttien sijainnit ja kanavan muoto ja esimerkiksi venttiilien sijainti ja venttiilikulma. Tämän perusteella voidaan kappaleesta luoda kolmiulotteinen CAD-malli.

Faro Arm Platinum

Shining 3D Einstar 3D-skanneri

Optiseen mittaamiseen ja mallintamiseen käytämme Einstar 3D-skanneria. Skannerilla päästään kappaleen kokoluokasta riippuen teoreettisesti n. 0,1..0,2mm pisteresoluutioon. 3D-skannaamisen suurin hyöty on erityisesti monimutkaisten kappaleiden mallintamisessa. Esimerkiksi kun suunnitellaan auton moottoriin tai alustaan liittyviä osia, joissa tulee ottaa huomioon ympäristössä olevien osien väistäminen, on 3D-skannaus ylivertainen menetelmä.

3D-skannaamalla ei kuitenkaan tosiasiallisesti voida korvata varsinaista 3D-suunnittelua, jossa pistepilvi tai siitä luotu polygonimalli analysoidaan ja muutetaan valmistukseen vaadittavaksi CAD-malliksi.

3D-skannaus BMW S65B40 -moottorin imusarjan suunnittelua varten.